✅🔄 بروز شده در تاریخ 1402/06/01

محصولمقدارواحدقیمت (تومان)سفارش

چاپ سالونت

بنر ایرانی 1متر مربع70,000
سفارش دهید
بنر 10 انس چینی1متر مربع90,000
سفارش دهید
فلکس (جلو نور)1متر مربع225,000
سفارش دهید
فلکس (پشت نور)1متر مربع245,000
سفارش دهید
استیکر (وینیل) چینی1متر مربع114,000
سفارش دهید
مش1متر مربع134,000
سفارش دهید

چاپ اکوسالونت

بنر ایرانی1متر مربع98,000
سفارش دهید
بنر 10 انس چینی1متر مربع115,000
سفارش دهید
فلکس (جلو نور)1متر مربع270,000
سفارش دهید
فلکس (پشت نور)1متر مربع290,000
سفارش دهید
استیکر (وینیل) سفید1متر مربع147,000
سفارش دهید
استیکر (وینیل) شفاف1متر مربع147,000
سفارش دهید
مش1متر مربع166,000
سفارش دهید
سولیت1متر مربع228,000
سفارش دهید
کاغذ دیواری1متر مربع173,000
سفارش دهید
شبرنگ1متر مربع288,000
سفارش دهید
بوم مصنوعی1متر مربع184,000
سفارش دهید

چاپ دیجیتال

پرینت سیاه سفید تکرو A51عدد1,125
سفارش دهید
پرینت سیاه سفید تکرو A41عدد1,875
سفارش دهید
پرینت سیاه سفید تکرو A31عدد3,750
سفارش دهید
پرینت رنگی کاغذ تحریر تکرو A51عدد4,500
سفارش دهید
پرینت رنگی کاغذ تحریر تکرو A41عدد6,800
سفارش دهید
پرینت رنگی کاغذ تحریر تکرو A31عدد13,600
سفارش دهید
پرینت کاغذ گلاسه 135 گرم تکرو A51عدد3,500
سفارش دهید
پرینت کاغذ گلاسه 135 گرم تکرو A41عدد6,000
سفارش دهید
پرینت کاغذ گلاسه 135 گرم تکرو A31عدد12,000
سفارش دهید
پرینت کاغذ گلاسه 200 گرم تکرو A51عدد4,000
سفارش دهید
پرینت کاغذ گلاسه 200 گرم تکرو A41عدد6,700
سفارش دهید
پرینت کاغذ گلاسه 200 گرم تکرو A31عدد13,400
سفارش دهید
پرینت کاغذ گلاسه 250 گرم تکرو A51عدد4,500
سفارش دهید
پرینت کاغذ گلاسه 250 گرم تکرو A41عدد7,500
سفارش دهید
پرینت کاغذ گلاسه 250 گرم تکرو A31عدد15,000
سفارش دهید
پرینت لیبل براق A41عدد11,700
سفارش دهید
پرینت لیبل براق A31عدد23,400
سفارش دهید
پرینت لیبل مات A41عدد11,700
سفارش دهید
پرینت لیبل مات A31عدد23,400
سفارش دهید
پرینت لیبل شفاف1عدد25,000
سفارش دهید
پرینت لیبل سی دی1عدد11,700
سفارش دهید
کارت ویزیت فوری براق 80 گرم – یکرو10عدد18,000
سفارش دهید
کارت ویزیت فوری براق 80 گرم – دورو10عدد23,000
سفارش دهید
کارت ویزیت فوری براق 200 گرم – یکرو10عدد20,000
سفارش دهید
کارت ویزیت فوری براق 200 گرم – دورو10عدد27,000
سفارش دهید
کارت ویزیت فوری براق 250 گرم – یکرو10عدد21,000
سفارش دهید
کارت ویزیت فوری براق 250 گرم – دورو10عدد29,000
سفارش دهید
کارت ویزیت فوری مات 80 گرم – یکرو10عدد25,000
سفارش دهید
کارت ویزیت فوری مات 80 گرم – دورو10عدد30,000
سفارش دهید
کارت ویزیت فوری مات 200 گرم – یکرو10عدد26,000
سفارش دهید
کارت ویزیت فوری مات 200 گرم – دورو10عدد32,000
سفارش دهید
کارت ویزیت فوری مات 250 گرم – یکرو10عدد27,000
سفارش دهید
کارت ویزیت فوری مات 250 گرم – دورو10عدد34,000
سفارش دهید

پلات

پلات کتد رنگی گرافیکی1متر مربع88,000
سفارش دهید
پلات خطی1متر طول27,000سفارش دهید
بک لایت1متر مربع180,000
سفارش دهید
فتوگلاسه1متر مربع150,000
سفارش دهید
بوم طبیعی1متر مربع240,000
سفارش دهید

سازه نمایشگاهی

تخته شاسی A51عدد28,000
سفارش دهید
تخته شاسی A4عدد35,000
سفارش دهید
تخته شاسی A31عدد70,000
سفارش دهید
تخته شاسی 50×701عدد230,000
سفارش دهید
تخته شاسی 100×701عدد350,000
سفارش دهید
شاسی معلق A41عدد200,000
سفارش دهید
شاسی معلق A31عدد250,000
سفارش دهید
قاب فنری A41عدد61,000
سفارش دهید
قاب فنری A31عدد67,000
سفارش دهید
قاب فنری 50×701عدد94,000
سفارش دهید
قاب فنری 100×701عدد1118,000
سفارش دهید
فوم برد A5 یکرو براق1عدد14,000
سفارش دهید
فوم برد A5 دورو براق1عدد23,000
سفارش دهید
فوم برد A4 یکرو براق1عدد24,000
سفارش دهید
فوم برد A4 دورو براق1عدد36,000
سفارش دهید
فوم برد A3 یکرو براق1عدد48,000
سفارش دهید
فوم برد A3 دورو براق1عدد72,000
سفارش دهید
فوم برد 50×70 یکرو براق1عدد118,000
سفارش دهید
فوم برد 50×70 دورو براق1عدد170,000
سفارش دهید
فوم برد 100×70 یکرو براق1عدد236,000
سفارش دهید
فوم برد 100×70 دورو براق1عدد340,000
سفارش دهید
فوم برد A5 یکرو مات1عدد16,000
سفارش دهید
فوم برد A5 دورو مات1عدد27,000
سفارش دهید
فوم برد A4 یکرو مات1عدد29,000
سفارش دهید
فوم برد A4 دورو مات1عدد46,000
سفارش دهید
فوم برد A3 یکرو مات1عدد58,000
سفارش دهید
فوم برد A3 دورو مات1عدد92,000
سفارش دهید
فوم برد 50×70 یکرو مات1عدد121,000
سفارش دهید
فوم برد 50×70 دورو مات1عدد175,000
سفارش دهید
فوم برد 100×70 یکرو مات1عدد242,000
سفارش دهید
فوم برد 100×70 دورو مات1عدد350,000
سفارش دهید
کارتن پلاست 50×70 یکرو (سالونت)1عدد
سفارش دهید
کارتن پلاست 50×70 یکرو (اکوسالونت)1عدد
سفارش دهید
کارتن پلاست 50×70 دورو (سالونت)1عدد
سفارش دهید
کارتن پلاست 50×70 دورو (اکوسالونت)1عدد
سفارش دهید
کارتن پلاست 100×70 یکرو (سالونت)1عدد
سفارش دهید
کارتن پلاست 100×70 یکرو (اکوسالونت)1عدد
سفارش دهید
کارتن پلاست 100×70 دورو (سالونت)1عدد
سفارش دهید
کارتن پلاست 100×70 دورو (اکوسالونت)1عدد
سفارش دهید
پایه استند A41عدد13,000
سفارش دهید
پایه استند A31عدد15,000
سفارش دهید
پایه استند 200×901عدد170,000
سفارش دهید
پایه شاسی A51عدد15,000
سفارش دهید
پایه شاسی A41عدد20,000
سفارش دهید
پایه شاسی A31عدد25,000
سفارش دهید
پایه شاسی V شکل1عدد10,000
سفارش دهید

ریسوگراف

دسته فاکتور یک برگی A520عدد500,000
سفارش دهید
دسته فاکتور یک برگی A410عدد500,000
سفارش دهید
دسته فاکتور یک برگی A310عدد850,000
سفارش دهید
دسته فاکتور دوبرگی A520عدد500,000
سفارش دهید
دسته فاکتور دوبرگی A410عدد500,000
سفارش دهید
دسته فاکتور دوبرگی A310عدد850,000
سفارش دهید
دسته فاکتور دوبرگی کاربن لس A520عدد560,000
سفارش دهید
دسته فاکتور دوبرگی کاربن لس A410عدد560,000
سفارش دهید
دسته فاکتور دوبرگی کاربن لس A3عدد
سفارش دهید
تراکت A5 یکرو1000عدد220,000
سفارش دهید
تراکت A5 یکرو2000عدد350,000
سفارش دهید
تراکت A5 دورو1000عدد320,000
سفارش دهید
تراکت A5 دورو2000عدد450,000
سفارش دهید
تراکت A4 یکرو1000عدد340,000
سفارش دهید
تراکت A4 دورو1000عدد440,000
سفارش دهید
تراکت A3 یکروعدد
سفارش دهید
تراکت A3 دوروعدد
سفارش دهید

هدایای تبلیغاتی

پیکسل10عدد
سفارش دهید

خدمات پس از چاپ

لمینت براق A51عدد8,000
لمینت براق A41عدد12,000
لمینت براق A31عدد24,000
لمینت مات A41عدد17,250
لمینت مات A31عدد34,500
لمینت گرم1متر طول142,500
لمینت سرد1متر طول142,500